• رویداد خلاق و نوآور •

🔸 ارائه معاونت پدافند غیر عامل، ایمنی و بحران شهرداری مشهد

📍سرکار خانم مهندس همتی جوانمرد

📍 موضوع:
نگهداشت نیروهای دوام ثامن

🔻هنرمندانی که موفق به حضور در رویداد نشده اند، می توانند با مشاهده فیلم ارائه هر یک از معاونت ها و سازمان های شهرداری مشهد، طرح های خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

دیدگاه ها غیرفعال است