به گزارش دبیرخانه روایت شهر فاطمه سلیمی در گفتگو با شهرآرانیوزدر حاشیه برگزاری افتتاحیه رویداد «روایت شهر» در محل کارخانه نوآوری مشهد گفت: با توجه به سابقه ۲۰ساله ای که در شهرداری دارم جای برگزاری چنین رویدادی در راستای معرفی  مشهد خالی بود. در این حوزه افراد موفقی در میان بانوان و آقایان وجود دارند که در این زمینه خلا داشتیم و کار شاخصی تاکنون انجام ندادیم.

سلیمی اظهار کرد: رویداد «روایت شهر» می تواند به معرفی چهره خوب مشهد در عرصه بین المللی و برندسازی این شهر کمک کند که روایت های آن ترکیبی از فرهنگ، تاریخ و مسائل هویتی مشهد است.

وی با اشاره به این مطلب که جنبه هنری در رویداد «روایت شهر» غالب است بیان کرد: استفاده از ظرفیت هنر برای تدوین فیلمنامه و مستندسازی فرصت خوبی برای شناساندن افراد و مکان های تاریخی و هویتی شهر مشهد است که می تواند خروجی های خوبی در عرصه ملی و بین المللی داشته باشد و اثر این اقدامات را در طول زمان شاهد باشیم.

عضو شورای شهر مشهد مقدس گفت: شورای ششم در بودجه بندی امسال و سال بعد اگر پایه گذاری آن به درستی صورت گیرد از این رویداد حمایت خواهد کرد.

دیدگاه ها غیرفعال است