روایت شهر، هویت و فرهنگ مشهد را روایت می کند

  • رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد گفت: روایت شهر و رویداد ملی شهربانو هویت و فرهنگ شهر مشهد را روایت می کند.
  • فاطمه سلیمی در حاشیه رویداد شهربانو در گفتگو با خبرنگار ما با بیان این مطلب افزود: زنان اثرگذاری بسیار زیادی در هویت شهر مشهد داشته اند، بانوانی که از تبار زنان نوغان هستند.
  • وی خاطرنشان کرد: امروز زنان اثر گذاری ویژه ای در مشهد حضور دارند، اگر اتفاقات جریان ساز در تاریخ را مشاهده کنیم قطعا اثری از زنان موثر مشهدی در جریان سازی ها دیده می‌شود.
    سلیمی ادامه داد: می‌توان از جریان سازی بانوان مشهدی به واقعه ۱۷دی و واقعه ۱۰دی  که دختری در جلوی استانداری به شهادت رسید، اشاره کرد.
  • رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: واقعه هایی از بانوان مشهدی وجود دارد  و هدف این است که این الگو ها به دختران جوان ما که مادران فردای جامعه هستند، معرفی شود.
  • سلیمی همچنین بیان کرد: هدف ما از رویداد روایت شهر معرفی الگوهای تمدن و الگوهای عصر حاضر است، درمعرفی بانوان توانمندمان خلا های بسیار زیادی وجود دارد، نه تنها در مشهد بلکه در کشور، زنان موثر معرفی نشده اند و خلا این برنامه ها وجود داشته است.
  • این عضو شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: این رویداد آغاز کننده حرکتی در مشهد و کشور است که در عرصه بین المللی می‌توان آن را معرفی کرد.

دیدگاه ها غیرفعال است