• رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تهیه کنندگان فیلم بلند مشهد گفت: باید در کنار توجه به شهر مشهد، به هنرمندان مشهدی نیز توجه بیشتری داشته باشیم و باید هنرمند مشهدی را بیشتر قدر بدانیم.
  • «مرتضی اسکافی» رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تهیه کنندگان فیلم بلند مشهد در پایان برگزاری رویداد «خلاق و نوآور» گفت: اصل برگزاری این رویداد، کاری بزرگ است و همین که آسیب ها از سوی مجموعه مدیریت شهری احصا شود و با هنرمند به اشتراک گذاشته شود، مسئله مهمی است. یکی از چالش های هنرمندان در تولید یک اثر هنری، بیان صحیح مسئله است و تا زمانی که درک و برداشت صحیحی از یک مسئله نداشته باشند، نمی توانند برای آن اثر هنری هم تولید کنند.
    وی افزود: برگزار کنندگان این رویداد این نکته را باید در نظر داشته باشند که در کنار توجه به شهر مشهد، به هنرمندان مشهدی نیز توجه بیشتری داشته باشند. باید هنرمند مشهدی را بیشتر قدر بدانیم. باید تلاش کنیم وقتی صحبت از تولید یک اثر هنری با نام مشهد به میان می آید، اولویت تولید کار هم با هنرمندان توانمند مشهدی باشد که به سالها است در این زمینه فعالیت می کنند و گاه به دلیل کم لطفی هایی که در شهر و استان با آن مواجه شده اند، ترجیح داده اند کار خود را در پایتخت کشور ادامه دهند.
    اسکافی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت هنرمندان خارج از استان در جای خود بسیار خوب است. اما در این میان نباید ظرفیت هنرمندان مشهدی فراموش شود. مثلا در همین رویداد نیز بهتر آن بود که فضایی هم برای ارائه مطالب توسط هنرمندان فراهم شود.

دیدگاه ها غیرفعال است