• به گزارش شهرآرانیوز، سیدمیثم موسوی‌مهر در سومین رویداد روایت شهر از سلسله رویدادهای هم‌آفرینی، فیلمنامه مبتنی بر هویت با عنوان رویداد خلاق و نوآور روایت شهر، اظهار کرد: همگی موسسه فرهنگی شهرآرا را می‌شناسید و من این موسسه را زیست بوم تولید محتوا نامگذاری کردم. در مجموعه شهرآرا تولید محتوا با توجه به اهداف و ماموریت‌های شهرداری مشهد البته با تمرکز بیشتر بر ماموریت‌های مرتبط با مشهدالرضا(ع) انجام می‌شود.
  • وی افزود: در مجموعه شهرآرا بعد از برگزاری دوره‌های مختلف و تجربه‌هایی که در این مسیر کسب کردیم هویت مشهد موضوعیت پیدا کرد. در دوره جدید با رویکرد ارتقای سیمای رسانه‌ای مشهد الرضا(ع) استراتژی خود را براساس آن طراحی و رفتارها را در مجموعه شهرآرا  برای کمک به این اتفاق تنظیم کردیم.
  • مدیرعامل موسسه فرهنگی شهرآرا و برگزارکننده رویداد روایت شهر ادامه داد: رویکرد روایت شهر استحکام پایه‌های محصولات فرهنگی و هویتی است و براساس نیازها طراحی می‌شود. بنابراین رویدادهای هم‌آفرینی را برای کمک به تولید فیلم‌نامه و طرح به عنوان اولین مرحله تولید یک اثر هنری و فرهنگی طراحی کردیم.
  • موسوی مهر با اشاره به اینکه چهار رویداد در دستورکار روایت شهر قرار داده‌ایم، ادامه داد: رویداد اول با عنوان رویداد مستند و رویداد دوم با عنوان خرده روایت برگزار شد. رویداد سوم نیز با عنوان خلاق و نوآور در حال برگزاری است و رویداد چهارم عنوان شهربانو دارد که فراخوان‌ آن اعلام شده  است.
  • وی گفت: در دو رویداد اخیر اهالی رسانه ١۴ استان شرکت کردند و موضوعات خود را با ما به اشتراک گذاشتند. در واقع ما در شهرآرا به دنبال روش‌های نوآور و خلاق در حوزه مدیریت شهری و هویت مشهد هستیم.
  • موسوی‌مهر با بیان اینکه پژوهش‌های متعددی برای این رویدادها انجام شده است، گفت: پژوهش‌ها در قالب رفتارهای هنرمندان و اهالی رسانه‌ای شهرها و کشورهای خارجی و بازنمایی هویتی‌شان بود که ببینیم آن‌ها از کجا آغاز کردند. این روش در روایت شهر ماحصل این پژوهش بود. این روش با روش‌های علمی که در دنیا وجود دارد، هم‌سازگاری شد و ما نیز برای خود چهارچوبی را تعریف کردیم. از این رو در موضوع و در حوزه محتوا مسیری برای شهرداری بومی کردیم که قابلیت تسریع به شهرهای دیگر را دارد. اکنون چهار تا پنج شهر درخواست دارند تا همین روش در آن‌ها اجرا شود.

دیدگاه ها غیرفعال است