به گزارش روابط عمومی رویداد روایت شهر، تفاهم نامه همکاری فی ما بین انجمن سینمای جوانان ایران به مدیریت آقای مهدی آذر پندار و موسسه فرهنگی شهرآرا به مدیریت آقای سید میثم موسوی مهر به منظور گسترش همفکری و همکاری های فرهنگی و هنری در مهرماه به امضا رسید.

دیدگاه ها غیرفعال است