• کارگاه انتقال تجربه در رویداد ملی شهربانو و با حضور استاد زارعیان برگزار گردید.
  • در این کارگاه درخصوص عناصر و مسائلی مانند جهان بینی، عناصر فیلم و سینما، فیلم های واقعیت و داستانی اشاره شد.
  • مسعود زارعیان در این کارگاه به اهمیت جهان بینی فیلمنامه نویس اشاره کرد و گفت: جهان‌بینی فیلمنامه نویس زاویه دید آن با جهان هستی را می‌سازد و براساس آن می‌تواند آثاری خلق کنند که تاثیرگذار باشد.
  • وی افزود: باید الگو های ثابت و تکراری را شکست تا بتوان خلاقیت ایجاد کرد.
  • این هنرمند ادامه داد: جهان‌بینی موضوع ارزشمندی است که فیلنامه نویس باید در کار خود لحاظ کند و زاویه خود را با جهان اطراف مشخص کند.

دیدگاه ها غیرفعال است