به گزارش دبیرخانه رویداد روایت شهر، نخستین نشست هم افزایی رویداد خلاق و نوآور برگزار شد.

این نشست در محل موسسه فرهنگی شهرآرا با حضور مدیرعامل موسسه فرهنگی شهرآرا، ریاست حوزه هنری خراسان رضوی، مدیرکل خلاقیت و نوآوری شهرداری مشهد، اعضای دبیرخانه روایت شهر و ممیزین نظام پیشنهادهای شهرداری مشهد برگزار شد.

دیدگاه ها غیرفعال است