جلسات مشاوره سوژه برای بانوان فیلمساز با حضور داوود کریمی و سجاد انتظاری، مشاوران هنری رویداد روایت شهر برگزار گردید.

  • در گروه a حدیث جان بزرگی از تهران، آزاده بذرافشان، شیداویسری و فاطمه درخشان از مشهد و فرزانه قبادی از شاهرود حضور داشتند که درخصوص انتخاب سوژه‌های فیلم‌سازی فاطمه قمصریان، بانو گوهرشاد، مریم مقدم متین و اعظم صاحب الزمانی مشاوره شدند.
  • در گروه b هایده مرادی از تهران رویا مداح شیما علی خانی اعظم سیدزاده و خانم صبوری از مشهد حضور داشتند و در خصوص انتخاب سوژه های فروغ آذرخشی، طوبی زرندی، تکتم بخشش و منصوره کریمی مشاوره شدند.
  • در گروه C الهام آقالری از رشت، فاطمه جوادی از قم و سمانه نوری، معصومه عسکری، فاطمه ناوه کش مقدم و خانم حسینی از مشهد در خصوص انتخاب سوژه های ماندانا موسوی، نسرین شاهی، خانواده زرندی و مینا سبحانی به مشاوره پرداختند.
  • به آفرین عزیزی از تهران و خدیجه نیسی، صحرا خزائی، مریم قاسمی، سمانه کارخانه چین و سمیرا کارخانه چین اعضای گروه D هستند که در خصوص سوژه های خدیجه میرشکار، کبری محمودی، حسینیه نخود بریز ها و لعیا بهشتی مشاوره شدند.
  • در گروه E مطهره جعفری، سمیه بهشتی، مهدیه برادری، منیژه موفق و خانم قشراقی و عبدللهی از مشهد حضور داشتند و درخصوص سوژه های فاطمه خاموشی، بی بی زهرا علیزاده، روضه ابن الرضا و هاجر عسکری به بحث و مشاوره پرداختند.
  • و در انتها در گروه F نسیم سهیلی، فاطمه حسینی، ملیحه فتحی و فاطمه ذوقی نیا از مشهد، زهرا میری از قم و نیکو روستایی از اصفهان حضور داشتند و در خصوص انتخاب سوژه های ام البنین حسینی، بدرالزمان تیمورتاش، مریم نوایی و فاطمه پریان‌ مشاوره شدند.
  • در این جلسه مشاوران هنری روایت شهر در خصوص سوژه ها افراد گروه را راهنمایی کردند.

دیدگاه ها غیرفعال است