به گزارش دبیرخانه رویداد روایت شهر نقشه محتوایی رویداد ملی روایت شهر منتشر شد. در این نقشه اطلاعاتی اعم از سوژه‌ها، فرآیند تولیداثار، چرایی هم‌آفرینی فیلمنامه، عناصر زیست بوم روایت، فرآیند اجرایی و پژوهش رویداد و مسی اجرایی رویدادهای پنجگانه روایت شهر اطلاع‌رسانی شده است.

دیدگاه ها غیرفعال است