رئیس انجمن سینمای جوانان و فیلمبردار گفت: عنوان شهربانو برای چنین رویدادی خیلی درخشان است و انتخاب چنین نامی کار هوشمندانه دبیر این رویداد است.

 • سید وحید سیدحسینی بیان کرد: رویداد شهربانو یک کار بسیار ارزشمندی است که توسط روایت شهر در حال برگزاری است.
 • وی افزود: همیشه به اینکه یک مشهدی و یک خراسانی هستم می بالم از این جهت که خیلی از رویداد ها و خیلی از کنش ها از شهر مشهد شروع می‌شود.
 • رئیس انجمن سینمای جوانان و فیلمبردار ادامه داد: خیلی از کنش های مثبت از شهر مشهد شروع می‌شود و رویداد شهربانو هم یک اتفاق خیلی ویژه و فاخری است که برای اولین بار در شهر مشهد مقدس اتفاق می افتد.
 • وی اظهار داشت: برای اولین بار است که بانوان فیلمساز مشهدی در یک رویدادی که به صورت رویداد ویژه بانوان برگزار می شود، حضور دارند.
 • سیدحسینی گفت: این اولین بار در شهر مشهد است که شاهد کار تخصصی فیلمسازی توسط خانم ها هستیم که نشان دهنده نگاه ویژه و هوشمندانه دبیر جشنواره و دبیر رویداد شهر است.
 • وی افزود‌: ما در مشهد و در کشور بانوان فیلمساز بسیار فاخری داریم که فیلم هایی تولید کردند که من فیلم ساز شاید اگر جای آنها بودم نمی‌توانستم چنین فیلم های خوبی را تولید کنم.
 • رئیس انجمن سینمای جوانان  بیان کرد: نزدیک به ۶۰تا۷۰درصد کسانی که در دوره های فیلمسازی انجمن سینمای جوانان خراسان رضوی شرکت می کنند، بانوان هستند.
 • وی ادامه داد: دوستانی که در پورتال تولید انجمن سینمای جوان شرکت می‌کنند و بودجه را به خودشان اختصاص می‌دهند بانوان هستند.
 • سیدحسینی گفت: چند سالی هست که شاهد حضور پررنگ بانوان در کارهای فرهنگی و هنری و سینمایی هستیم و کار های این عزیزان اغلب کارهای فاخری بوده و جوایزی کسب کردند.
 • وی افزود: عنوان شهربانو برای چنین رویدادی خیلی درخشان است و انتخاب چنین نامی کار هوشمندانه دبیر این رویداد است.
 • رئیس انجمن سینمای جوانان بیان کرد: این رویداد می‌تواند به پیش برد اهداف در شهر، استان و کشور کمک کند و این اتفاق خوبی است که توسط خود بانوان صورت میگیرد.

دیدگاه ها غیرفعال است