به گزارش روابط عمومی دبیرخانه رویداد روایت شهر، فرایند دریافت آثار رویداد دوم روایت شهر در بخش خرده روایت منتشر شد.

هنرمندان گرامی می توانند زین پس آثار خود را که صرفا مرتبط با سوژه های منتشر شده در سایت در بخش خرده روایت می باشند تا ۱۵ مردادماه به دبیرخانه ارسال نمایند.

 

دیدگاه ها غیرفعال است